Privacitat

Política de Privacitat

La següent informació té com a única finalitat donar-li a vostè la protecció que la llei estableix sobre els seus drets, en el tractament de les seves dades personals.Aquest tractament de dades personals és necessari per tal de proveir-lo de la millor prestació assistencial possible, complint amb les obligacions legals i administratives escaients als serveis prestats.

 En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i la resta de normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que vostè ha facilitat , seran captades,incorporades als fitxers, i tractades per MEDITRADEPOR S.L i/o, les empreses i/o els professionals sanitaris que prestin els seus serveis al mateix centre, amb la finalitat de donar-li la millor assistència sanitària, administrativa i personal possible. Les dades podran ser cedides de forma limitada per la llei i per aquest document a les empreses i/o organitzacions que siguin responsables del pagament de la seva assistència sanitària; també poden ser cedides a altres entitats vinculades als serveis rebuts en cada procés sanitari.

 

Vostè pot exercir els drets d’oposició, cancel·lació, rectificació i accés mitjançant escrit adreçat al RESPONSABLE DE SEGURETAT LOPD, C/Londres, 6  CP 08029 Barcelona.